Bài đăng

Nam thanh niên bị điện giật tưởng đã chết được cứu sống nhờ “ngủ đông”